fredag 2 oktober 2015

Hur klarar sig kineserna och andra otrevligheter

När det kommer larm om gifter reagerar människor olika. En del blir rädda, andra arroganta och några liknöjda. (Inte nu igen!) Jag ser det som en möjlighet, ja rent av en gåva. Att få veta ger ju frihet att välja, att inte veta gör mig instängd. Livet är val hela tiden, vi väljer nästan från det vi föds och valen formar våra liv. Och vår hälsa! Vi väljer kompisar, utbildning, intressen, mat, boende och makar! Och vi får inte glömma att INTE välja är också ett val! (Vem sa att livet är enkelt?) Stundtals kan val göra oss förvirrade och stressade, men det kan vara bättre att se valen som möjligheter och äventyr. Möjligheter till lycka och ett långt liv, att bli sur och liknöjd känns lite avslaget.

Nu pågår ett arseniklarm och gruppen liknöjda och arroganta suckar att kineserna minsann har överlevt. Men kineserna är rätt många och vad vet vi om deras hälsa? Sanningen är att den mest arsenikförorenade marken finns i Sydostasien och att människorna där är plågade av arsenikrelaterade sjukdomar som cancer, nervskador och utvecklingsstörningar. I Sverige har kadmium länge varit på tapeten som hälsofarligt i grödor. Både arsenik och kadmium sugs upp av växter och finns ofta i jordar nära gamla industriområden eller där man gödslat med slam.

 Livet är en resa, ibland krokig och svår, men jag brukar tänka att det är det som vi gör för det mesta – som gör skada. Larm och fakta är resurser och vi får inte glömma att det är den berömda cocktaileffekten (summan av allt vi äter och gör) som till slut får fördämningar i kroppen att brista.

Besprutade importerade frukter och grönsaker. (Vindruvor, bananer och kaffe är värstingar!)
Mjukgörare i plast. (Värm aldrig upp plast, använd inte gamla glassbyttor till lunchlåda!)
Flamskyddsmedel i madrasser och soffor. (När man köper nya möbler skall man vara besvärlig!)
Målarfärg. (Att måla med miljömärkta färger eller linolja borde vara självklart efter alla yrkesmålares öden!)
Stress och vrede (Sänker immunförsvaret som skyddar oss mot arsenik och annat elände!)
Ekologiskt och miljömärkt är lycka för alla!
Hur ser din livscocktail ut?

 ”Det är så roligt att leva – för då får en si hur de går”